Scroll Top
Werkgroep vleermuizen

Een werkgroep voor vleermuizen staat nog aan het begin. In eerste instantie zijn we aan het polsen of er belangstelling is om in zo’n werkgroep actief te worden. Het gaat om nachtwerk en vleermuizen inventariseren is niet eenvoudig. Maar ook fascinerend, dus wellicht komt deze werkgroep straks tot volle wasdom.

Gemeente Hof van Twente is bezig met het opstellen van een ‘Soort Management Plan’ waarbij de vleermuizen een hoofdrol spelen i.v.m. muurisolatie. De gemeente zal professionele partijen betrekken bij inventarisatie van deze vliegende zoogdieren. Op dit moment is het plan dat onze vrijwilligers gekoppeld worden aan de ingehuurde professionals om verder opgeleid te worden.