Scroll Top
WERKGROEP HUIS- BOERENZWALUW

De huiszwaluw heeft het moeilijk in het huidige Nederland, met een statusbeoordeling voor de toekomstverwachting “matig ongunstig”. Dit heeft mogelijk te maken met de huidige verdroging maar ook met voedselaanbod.

We zijn nieuwsgierig naar de stand van zaken met deze zwaluwen in de Hof van Twente. De zwaluwen worden weliswaar al sinds 1989 geteld maar dit betreft slechts 3 tellers met een zeer beperkt aantal adressen.

Daarom is een project opgestart in 2023 met de bedoeling dit in ieder geval drie jaar uit te voeren. We willen door deze projectaanpak meer informatie verkrijgen over de broedplaatsen en onderzoeken of kunstnesten een bijdrage kunnen leveren aan broedsuccessen.

hofvogels_huiszwaluw_plakkend_aan_nest