Scroll Top
Werkgroep Gierzwaluw

De gierzwaluw staat onder druk. De ‘energie-omslag’ waar we in onze maatschappij volop mee bezig zijn heeft voor deze soort veel gevolgen: door het aanbrengen van dakisolatie verdwijnen veel natuurlijke broedplaatsen. De vogels en hun nestplaatsen zijn echter ook beschermd; er moet dus goed gekeken worden waar ze broeden en bij werkzaamheden moeten compenserende maatregelen worden getroffen zoals het plaatsen van nestkasten.

hofvogels_gierzwaluw_nest

Vanaf 2018 zijn er in Goor (in het kader van asbestsanering) acties ondernomen om de biodiversiteit te vergroten, waarbij ook gestart is met het inventariseren van nestlocaties van gierzwaluwen en het plaatsen van nestkasten.

Mede door de coronapandemie zijn deze activiteiten stil komen te vallen. Stichting Hofvogels heeft in 2023 de betrokkenen bij elkaar gevraagd en de gierzwaluw werkgroep weer nieuw leven ingeblazen. In ’23 zijn de eerste inventarisaties uitgevoerd in de woonkernen van de gemeente.

Het is de bedoeling om dit de aankomende jaren voort te zetten en zo meer inzicht te krijgen in de broedlocaties van deze fascinerende vogels. Hopelijk dragen we daarmee ook bij aan de bescherming van de gierzwaluw tijdens uitvoering van grootschalige isolatieplannen.