Scroll Top
Wat we doen
Het doel en de activiteiten van Hofvogels
hofvogels_kerkuil_wegen

Stichting Hofvogels is in 2016 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld van een ‘uilenwerkgroep’ naar een stichting die zich actief inzet voor de natuur en de biodiversiteit, met specifieke aandacht voor het behoud van de steen- en kerkuil.

De afgelopen jaren hebben we invulling gegeven aan onze doelstellingen (zie hieronder) door onder meer:

hofvogels_steenuilen_kastje
  • Bescherming uilen (steen- en kerkuil in het bijzonder) door plaatsen, onderhouden, controleren van nestkasten, ringen vogels, inventarisaties, verwerking gegevens, etc.
  • Bescherming andere broedvogels zoals: mezen, zwaluwen, spreeuwen, vliegenvangers door onder meer plaatsen en schoonmaken nestkasten.
  • Bevordering leefomgeving broedvogels door te informeren en adviseren en inzet op biodiversiteitsherstel.
  • Door actief projecten uit te voeren op het gebied van erf- en gebiedsinrichting is de bevordering van broedvogels in de breedste zin van het woord inhoud gegeven.

 

De doelen van de stichting zijn vastgelegd in de statuten. De stichting heeft als doel:

  1. de belangenbehartiging van natuur en landschap in het algemeen en het bevorderen van het onderzoek en de bescherming van alle inheemse broedvogels in de gemeente Hof van Twente in het bijzonder.
  2. en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

–           het plaatsen en onderhouden van nestkasten ten behoeve van broedgelegenheid voor broedvogels, waaronder ook steenuilen, kerkuilen en bosuilen, zodat het voortbestaan van deze soorten wordt bevorderd;

–           de advisering bij landschappelijke inrichting en landschapsbeheer, het geven van voorlichting aan belangstellenden en het ontwikkelen van educatieve activiteiten die kunnen leiden tot meer kennis van en een beter begrip voor natuur en landschap en in het bijzonder de vogelgroep uilen;

–           het uitgeven van brochures, publicaties of boeken, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan een bredere kennis van de natuur en in het bijzonder uilen en hun leefgebieden;

–           het uitvoeren van inventarisaties en natuurwetenschappelijk onderzoek

hofvogels_uitleg