Scroll Top
Hofvogels, van nestkast tot landschap!
Over Hofvogels
STICHTING HOFVOGELS

Een kerntaak van onze stichting is de bescherming van de natuur, waarbij we ons in eerste instantie richten op uilen, vooral steen- en kerkuil. Die soorten zijn een belangrijke graadmeter om te zien hoe het er met de natuur voor staat. We plaatsen, onderhouden en controleren ruim 600 nestkasten in onze gemeente. Honderden jonge vogels worden jaarlijks geringd en alle gegevens verwerkt.

Maar we hebben ook projecten uitgevoerd voor andere broedvogels zoals mezen, spreeuwen en vliegenvangers. Sinds 2023 inventariseert een werkgroep de nestlocaties van huis- en boerenzwaluw en een andere werkgroep de gierzwaluw.

Echter, zonder muizen heb je geen uilen en zonder modder geen zwaluwnest: alles hangt samen. Dus zetten we ons in om de natuur in de Hof te verbeteren. Zo hebben we vele tientallen erven geadviseerd om de inrichting natuurvriendelijker te maken en we adviseren bewoners en de gemeente als het gaat om biodiversiteitsherstel en de bescherming natuur bij bouwwerkzaamheden. Ook richten we ons, met ingang van 2024, op vleermuizen.

De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Naast een actief bestuur, met een aantal enthousiaste ‘bestuur-ondersteuners’, zijn er tientallen vrijwilligers die met name bezig zijn met nestkasten ophangen, controleren en vogels ringen, met inventariseren van andere vogelsoorten, etc.