Scroll Top
Steun ons!
Steun ons!
steenuiltjes

Sinds onze oprichting in 2016 zijn vele nestkasten voor met name de steen- en kerkuil gemaakt en gecontroleerd. De stand van deze vogels is dan ook aanzienlijk vooruitgegaan. In onze jaarverslagen zijn de resultaten van de nestkasten uitgebreid toegelicht.

Daarnaast zijn we actief voor andere soorten zoals zwaluwen en vleermuizen en investeren we in erf- en landschapsverbetering.

Uiteraard maken we daarbij kosten; materiaal voor nestkasten, aanschaf goede ladders, huur zaaltjes voor instructies aan vrijwilligers, etc. 

Voor een blijvend succes zijn wij mede afhankelijk van donaties van particulieren en/of bedrijven die éénmalig of jaarlijks financieel willen bijdragen aan de werkzaamheden van onze werkgroep.

Hofvogels heeft uw steun hard nodig!

Hieronder vindt u een donatieformulier waarmee u veilig via Ideal een donatie richting Stichting Hofvogels kunt overmaken.

Aangezien de stichting een officieel ‘goed doel’ is (ANBI status), kunt u uw giften aftrekken voor van uw belastbaar inkomen. Meer hierover vindt u op www.anbi.nl.

Indien u zich voor vijf achtereenvolgende jaren voor een gift zou willen verplichten, dan vervalt de drempel die de fiscus hanteert om de gift af trekken. Daartoe moet een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen u en onze Stichting. Meldt u zich hiervoor bij onze Penningmeester Henk van der Spek: penningmeester@hofvogels.nl 

U kunt uw bijdrage met vermelding van

donatie Stichting Hofvogels storten op:

banknummer NL42 TRIO 0391 2134 74  t.n.v. Stichting Hofvogels

DONATIEFORMULIER

Bedrag