Scroll Top

Vrijwilligers van Hofvogels inventariseren leefgebied van de steenuil

Hofvogels zet zich al jaar en dag succesvol in voor behoud van de steenuil op de erven in de Hof van Twente. Door eerst zijn territorium te inventariseren en het landschap en erven vervolgens meer aantrekkelijk te maken voor de steenuil heeft deze vaste voet aan de grond gekregen.

Henk Maatman en Wim Kleijn, IVN vrijwilligers uit Diepenheim en verbonden aan de stichting Hofvogels, trekken al meerdere jaren in het vroege voorjaar samen het veld in om met behulp van de roep van de mannelijke steenuil het aantal territoria van deze uilensoort rond Diepenheim te inventariseren en te registreren. Na vijf jaar scannen met behulp van een MP3 speler komen zij tot de conclusie, dat de populatie in het door hen gescande gebied gedurende die periode van één enkel territorium is gestegen naar circa 11 lokaties waar een steenuilenpaartje verblijft en hopelijk broedt.

hofvogels_scan_1

Hoe Henk en Wim het steenuilenmannetje uit zijn tent lokken laten zij horen via het op een MP3 speler opgenomen geluid van een baltsend mannetje. Direct nadat de doordringende kreet uit het speakertje schalt, wordt dit beantwoord door een andere mannetje dat zich in zijn territorium bedreigt voelt. Beiden herkennen aan het geluid meteen om welk mannetje het gaat. In de vijf jaar dat zij dit werk doen, herkennen zij de meeste mannetjes aan hun reacties en stemgeluid. Volgens Wim kunnen zij de steenuilen herkennen aan hun individuele roep. Soms een hese roep en soms met een hik erin.

 

Het gebied, het Hazendam, waar Henk en Wim al meerdere jaren tijdens de avonduren en op vaste plekken scannen, ligt globaal tussen de N346 en de Goorseweg in Diepenheim. Dit circa 500 ha grote gebiedje is een uitermate geschikte biotoop voor de steenuil door zijn kleinschalige verdeling van het landschap met weilanden met singels en wallen, watergangen en her en der verspreid een boerderij.

Na vijf jaar scannen komen Henk en Wim tot de conclusie dat avonden met windstil en zacht weer het meeste rendement opleveren. De mannetjes reageren vooral als de schemering invalt. Aan de hand van meerdere jaren scannen en de resultaten op een rijtje te zetten zien zij een positieve ontwikkeling van een groeiend aantal steenuilen die in het door hen gescande gebied verblijven een eigen  territorium hebben. Wel is het opmerkelijk dat slechts een klein deel, circa 33% van deze steenuilen in een door Hofvogels geplaatste nestkast broeden. De resterende steenuilen broeden nog steeds in natuurlijke broedplaatsen. Een Indicatie dat het met de biodiversiteit in het Hazendam wel goed zit.

Inzet stichting Hofvogels

Steenuilen houden zich het liefst op in het kleinschalige cultuurlandschap met heggen, hagen, bomenrijen en weilanden. Liefst op ervan van boerderijen waar al een rijke en gevarieerde biotoop aanwezig is. Sinds 2015 registreert Hofvogels de ontwikkeling van de populatie in nestkasten broedende steenuilen in de Hof van Twente. Deze breidde zich in de jaren uit van circa 50 broedparen naar meer dan 110 broedparen

Gerelateerde berichten
Verwijder filters