Scroll Top

De grutto is aan het koorddansen

Het Nederlands Elftal is het één keer gelukt, maar de grutto is continue Europees Kampioen. In Europa komt hij in ons land namelijk het meest voor. Praat je over weidevogels dan prijkt de grutto in ons land bovenaan de ranglijst. In 2015 is de grutto door het Nederlandse publiek niet voor niets uitgekozen tot nationale vogel. Die status, Koning van de Weide, wordt mede gewaarborgd door boerenbedrijven die in balans zijn met de natuur. Deze balans is inmiddels wel een koorddans-act geworden. Hofvogels zet onze nationale trots even in het zonnetje.

hofvogel_grutto

De grutto is een slanke steltloper met lange poten te herkennen aan zijn rechte snavel en lange poten. Hij doet zijn naam eer aan door zijn kenmerkende ‘Grutto’ zang. Atletisch sprintend over de veelal drassige delen van ons land vindt zijn snavel emelten en regenwormen, terwijl de jonge grutto’s vooral op zoek zijn naar insecten zoals langpootmuggen.  

Er is toekomst voor de grutto

Sinds 1975 loopt de populatie in Nederland jaarlijks terug met 5% omdat zijn leefgebied geleidelijk aan is verminderd.  Van de 120.000 broedparen in de zeventiger jaren is nu nog slechts 25% over. Het oer-oude Hollandse landschap, waar de grutto gedijd, is voor een groot deel verdwenen als gevolg van verdergaande intensivering van de landbouw en de toenemende verdroging van het landschap. Gelukkig keert het tij en zijn er tal van initiatieven in samenwerking met landeigenaren, boeren, jagers en vrijwilligers om te voorkomen dat de grutto in Nederland uitsterft. 

.

hofvogels_grutto

De broedende grutto; hoe en wat

Het broedseizoen wordt ingeleid met mooie baltsvluchten. De eerste legsels zijn eind maart een feit, en stoppen eind mei. Het grasnest wordt gemaakt in lange vegetatie en bevat zo’n 3-4 eieren die binnen 22-24 dagen uitgebroed worden. Om het broedsel te beschermen broedt de grutto in de buurt van soortgenoten. Zo worden de vijanden eensgezind verjaagd. De jongen lopen zo het nest uit (nestvlieders) en na 24-27 dagen kunnen ze vliegen.

Nederland favoriet

De grutto vliegt vanaf juli tot in augustus weer terug naar het zuiden via de kusten van Frankrijk, Spanje en Portugal. De Sahara gaat zonder tussenstops om daarna uiteindelijk Senegal en Guinee-Bissau te bereiken. Vanaf februari vliegen ze weer terug en naar Nederland, waar zij 90% van de grutto’s in Noordwest-Europa uitmaken. Terugkomend zoekt de grutto een broedgebied met insecten in een vochtige kruidenrijke grasoppervlakte. Een goed bodemleven is dus van levensbelang voor de grutto. De veenweiden van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland voldoen aan dit criterium. Voor het overleven van de jonge grutto’s is het zaak om de graslanden laat te maaien.

hofvogels_grutto

Het redactieteam Stichting Hofvogels

Gerelateerde berichten