Scroll Top

Uilenwerkgroep IVN Diepenheim, hoe zit dat?

Historie IVN Diepenheim

Marjos trapt af met een jaarverslag van IVN Diepenheim uit 2004, met maar liefst 300 leden, waarvan 100 actief. IVN Diepenheim was toen zeer breed opgezet en richtte zich succesvol op scholen. Kinderen gingen broedsels bekijken, jaarringen van bomen tellen, schepnetjes mee en zo een hele middag met z’n allen het bos in. De basisschool Diepenheim speelde hierbij een belangrijke rol dank zij aanjager Gerda Lode die veelal het voortouw nam voor deze activiteiten. De combinatie met de nabije rijke natuur zorgde voor een goede basis en kennis van flora en fauna. In 2010 bestond IVN Diepenheim 50 jaar.

hofvogels_ivn_diepenheim_groepsfoto

2016: Van uilenwerkgroepen naar één stichting

In 2010 worden er allerlei werkgroepen gemaakt met ieder een eigen beheerder. Henk meldde zich in 2013 samen met Wim Kleijn aan voor de werkgroep uilen, waarvan ook Marjos en de overleden Jan van der Linden al deel uitmaakten. In 2016 maakte Stefan Sikking zijn opwachting nadat hij in 2012 in Goor was komen wonen. Han Roordink, toenmalig secretaris van uilenwerkgroep Hof van Twente neemt in die periode het initiatief om te komen tot één gemeentelijk brede uilenwerkgroep en vraagt de IVN ers Jan v.d Linden, Marjos Altes, Wim Kleijn en Henk Maatman zich als IVN werkgroep aan te sluiten bij de toen in oprichting zijnde Stichting Hofvogels. Met toestemming van het toenmalige IVN bestuur maakten het viertal vanaf 2016 als IVNgroep deel uit van Hofvogels.

Quote IVNers

De professionele aanpak met datasheets en de informatievoorziening over het benaderen van de diverse uilensoorten met veiligheid voor uil en mens wordt door ons ervaren als “van grote waarde”.

Gezien de summiere overdracht van info vanuit IVN Diepenheim in die tijd en de onduidelijke samenwerking met andere werkgroepen werd de samenwerking met Hofvogels als een verademing ervaren. Het delen van ervaringen, sturing krijgen vanuit Hofvogels en de regelmatige bijeenkomsten met presentaties over interessante onderwerpen zijn daar voorbeelden van.

hofvogels_ivn_diepenheim_controle

Serieus en gemotiveerd werken

Met Fred Ruwe verschijnt een nieuw lid van de IVN uilenwerkgroep Diepenheim. Stefan Sikking zorgt in overleg met het bestuur van Hofvogels voor de coördinatie en aansturing van de werkzaamheden van de nestkasten. De beschikbaar gestelde uitrusting wordt door allen bijzonder op prijs gesteld. Er zijn ladders, camera’s aan een hengel, zeep, handschoenen en een scanner met territoriumroep voor de steenuil. Drie jaar broedde een steenuil bij een boerderij en daarna in een knotwilg , maar nu is ze weer terug bij de boerderij. En zo verrassen de vogels ons keer op keer.

Conclusie

Allen concluderen ten slotte dat het vanmiddag een mooi en informatief kringgesprek is geweest. Ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen (lees minder veldwerk door internet) en verminderde gemeenschapszin is het zelf op pad gaan de beste leermethode. Dat heeft de redactie gedaan en stelt dat er vier zeer enthousiaste en ondernemende vrijwilligers aan tafel zitten, met Marjos als vrijwilligster van het eerste uur. Zij kunnen u vertellen hoe het ging en nu nog steeds gaat.

 

Het redactieteam Stichting Hofvogels

Gerelateerde berichten