Scroll Top

Nestkasten steenuilen weer volop bezet

Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar weer een succesvol broedseizoen onder de steenuilen tegemoet kunnen zien. Tijdens de onlangs uitgevoerde kastcontroles in verband met het RAS project werden weer veel adulte steenuilen aangetroffen en indien nodig gerings.

Controleurs en ringers van de stichting Hofvogels trokken tussen 10 februari en 4 maart weer de Hof van Twente in, met als doel  zoveel mogelijk adulte steenuilen die op dat moment aanwezig waren in de nestkasten terug te vangen. Hierbij werden enkel die nestkasten gecontroleerd waar in 2023 een positief broedgeval had plaatsgevonden. Tijdens deze vroege controles kunnen niet alleen zowel het mannetje als het vrouwtje in de nestkasten worden aangetroffen, maar is er ook geen sprake van verstoring tijdens het broeden.

Ook dit jaar werd er weer, net als in 2023, een prachtig resultaat behaald.  In totaal werden er 53 adulte steenuilen terug gevangen  Van deze terugvangsten bleken er vier steenuilen niet geringd en werden ter plaatse van een ring voorzien Van de overige 49 geringde steenuilen kon de historie worden nagegaan wat weer veel informatie opleverde in  belang van de overlevingskansen van de steenuil in de Hof van Twente. Opmerkelijk was dat één steenuil een gewicht had van 265 gram, wat opmerkelijk veel is voor een steenuil  Een indicatie dat er voldoende voedsel aanwezig is. Over het algemeen waren de adulte steenuilen in een goede conditie en dat geeft hoop voor het komende broedseizoen

RAS of Retrapping Adults for Survival is een ringproject van het landelijke Vogeltrekstation, dat zich specifiek richt op het meten van de overlevingskansen van Nederlandse broedvogels. Het doel van het project is om zoveel mogelijk terugvangsten van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen. Hierdoor wordt het mogelijk om de overlevingskansen van een reeks van vogels te volgen. Het ringwerk voor het RAS project vindt met name plaats gedurende het broedseizoen. Er worden ook vaak de jonge vogels (in het nest) geringd, omdat een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan keren naar hetzelfde gebied. De terugvangsten van vogels, die in vorige jaren zijn geringd, kunnen worden gebruikt om de overlevingskansen te berekenen. Een hoge graad van plaatstrouw bij broedende adulte vogels maakt het vergaren van ring- en terugvangst – gegevens tot een efficiënt middel om de overlevingskansen van adulte vogels te meten en te volgen.De Steenuil is, doordat hij weinig storingsgevoelig is, een uitstekende vogelsoort voor het RAS project

 

 

Gerelateerde berichten