Scroll Top

Erve Groot Wegereef uit Hengevelde sponsor van Hofvogels

Met de financiële steun aan de Stichting benadrukte Wendy het belang van een gezamenlijke inzet voor herstel en behoud van de natuur, het landschap en de biodiversiteit en sprak zij haar waardering uit voor de inzet van Hofvogels op deze thema’s. Wendy bestiert samen met haar partner Alfons Pierik op Erve Groot Wegereef een Bed & Breakfast in combinatie met een ontwikkelbedrijf. Hierbij biedt zij vier dagen in de week een veilige werkplek aan mensen die (nog) niet passen in het reguliere werkveld. Wendy heeft maatschappelijk en duurzaam ondernemen met respect voor de natuur en de mens hoog in het vaandel staan..

Erve Groot Wegereef is een attractief, in de omgeving van het landgoed Weldam gelegen erf, dat medio 2021 op natuurvriendelijke wijze werd her-ingericht. Volgens het herinrichtingsplan en met financiële ondersteuning van Hofvogels werd geïnvesteerd in de aanplant van een meters lange meidoornhaag en in bloemrijk ingezaaid grasland verzorgd door Hooltwark. Niet alleen is hiermee het belang van vogelsoorten als huis- en ringmus en steenuil gediend. Ook spelen een leefbare, natuurlijkvriendelijke en groene omgeving een belangrijke rol in het bedrijfsconcept van Wendy, waarin naast het zorgconcept ook toerisme een belangrijke plaats inneemt.

Met de ondertekening van de overeenkomst ging een wens van Hofvogels in vervulling om steeds meer maatschappelijk betrokken ondernemers bij haar activiteiten te betrekken. De Stichting hoopt dan ook dat de samenwerking met Wendy andere ondernemers uit met name de recreatieve sector in de Hof van Twente, over de streep zal trekken om dit ook te doen.

Hofvogels zet zich met haar 50 vrijwilligers gemeente-breed actief in voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de Hof van Twente. Hofvogels acteert vanuit het belang van zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten en richt zich met succes op de inrichting van zogenaamde ‘natuurerven’. Daarnaast initieert en begeleidt de Stichting buurtcollectieven die zich willen inzetten voor een meer biodiverse woon- en leefomgeving waarin het behoud en herstel van belangrijke landschapselementen een belangrijk item is.

Gerelateerde berichten