Scroll Top

Steenuilen actief en volop aan het broeden.

Al geruime tijd klinkt in de avond- en ochtenduren op vele erven in de Hof van Twente de doordringende territoriumroep van de mannelijke steenuil op zoek naar een vrouwtje. Teken dat de lente is aangebroken en de vele door Hofvogels geplaatste nestkasten hopelijk weer bezet worden door een broedpaartje. De vrijwilligers van Hofvogels maken zich dan ook op om met de jaarlijkse controles van de vele nestkasten te beginnen

Begin mei is dan weer zover. Vrijwilligers van Hofvogels staan vol in de startblokken om de circa 350 erven met een steenuilenkast te gaan bezoeken om daar de nestkasten te controleren op bezetting en eventuele legsels. Uiteraard zullen zij hun komst van te voren netjes aanmelden en hierover afspraken maken met de kasthouders. Dit jaar worden we gelukkig niet meer geconfronteerd met coronabeperkingen die onze controles tijdens de afgelopen twee broedseizoenen frustreerden. Ook qua weersomstandigheden lijkt er nu geen vuiltje aan de lucht. Maar goed, je weet maar nooit.

In 2021 speelde het weer een negatieve rol tijdens de broedperiode van de steenuilen. Vele van de  vroege broedgevallen mislukten als gevolg van een ernstig gebrek aan voedsel. Broedparen vertrokken van de ene op de andere dag naar betere oorden met achterlating van hun legsels. Of legsels waren ineens zelfs op raadselachtige wijze verdwenen. Het ontbrak in deze vroege broedperiode rond mei aan voldoende voedsel, waaronder meikevers, rupsen en andere insectensoorten die het stapelvoedsel vormen voor vele vogelsoorten. Niet alleen de steenuilen leden onder dit gebrek aan voedsel maar ook veel andere vogelsoorten. Geconcludeerd werd dat de natuur tijdens deze cruciale broedperiode een aantal weken achterliep als gevolg van de slechte weersomstandigheden in februari en maart. Uiteindelijk konden we alsnog 102 broedparen met vele jongen registreren.

Steenuilen laten zich in vergelijking met andere uilensoorten relatief makkelijk zien en horen. Verknocht aan een erf zitten ze overdag lekker te genieten van het zonnetje. Medio februari lokken de mannetjes de vrouwtjes met behulp van de territoriumroep. Elke roepende man vertegenwoordigt een territorium. Deze territoria kunnen op met name windstille avonden geïnventariseerd worden en vormen met het aantal bezette nestkasten een redelijk beeld van het totale aantal broedparen in de Hof van Twente. Wel is bekend dat steenuilen ook broeden in natuurlijke broedlocaties als holtes in bomen, verborgen hoekjes in schuren en stallen of tussen de dakplaten. Vele van deze zogenaamde natuurlijke broedlocaties zijn echter onbekend bij Hofvogels, waardoor een compleet beeld van het aantal broedparen in de Hof van Twente ontbreekt. Hofvogels wil meer zicht krijgen op dit soort broedlocaties en verzoekt deze te melden via secretariaat@hofvogels.nl

Gerelateerde berichten