Scroll Top

Steenuiltjes roeren zich alweer: Het wordt voorjaar

Menig erfbewoner hoort en ziet in deze periode de steenuiltjes alweer. De schelle avondroep van het mannetje op zoek naar een aantrekkelijk vrouwtje, het aandoenlijk geknuffel als ze elkaar hebben gevonden en de paring als ze besloten hebben voor nageslacht te zorgen. Een teken dat het voorjaar in aantocht is. Hopelijk de start van wederom een succesvol broedjaar. Vanaf 2015 is het aantal door Hofvogels geregistreerde broedparen van deze geliefde uilensoort geleidelijk gestegen tot momenteel circa 120 stuks. Let wel: Geregistreerde broedparen. Het is bij Hofvogels bekend dat er nog vele erfbewoners zijn die wel een broedend uilenpaar op het erf hebben, maar geen contact hebben met Hofvogels zodat deze broedgevallen buiten de registratie vallen. Ook zijn er nog vele broedparen die broeden in natuurlijke broedplaatsen als knotwilgen, berken, onder de dakplaten van varkensschuren enzovoorts. Hofvogels is voortdurend op zoek naar dergelijke locaties en houdt zich aanbevolen voor meldingen hierover.

Waarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van steenuilen in een gebied. De aanwezigheid van steenuilen in een bepaald gebied is een graadmeter hoe het gesteld is met de biodiversiteit in dat gebied. Steenuilen zijn voor hun levensonderhoud sterk afhankelijk van allerhande insecten, amfibieën, muizen en af en toe een vogeltje. Maar ook van veilige en comfortabele broedlocaties. Zijn al deze elementen aanwezig is er veelal sprake van een goede biodiversiteit. Hofvogels speelt hierop in met haar erfadviezen en gebiedsplannen.

Gerelateerde berichten