Scroll Top

torenvalkjes gemeten, gewogen en geringd

Vrijdag 22 mei, tijdens een mooie vroege avond, werd door één van de ringers van de Stichting Hofvogels de eerste zes jonge torenvalkjes in de buurt van Hengevelde geringd. Het ouderpaar heeft het erf al jarenlang in gebruik als ideale broedplaats en kiest als kraamkamer voor een door de erfbewoner geplaatste nestkast midden in het land en op afstand van zijn woning. Maar wel zodanig dat hij vanuit zijn woning het hele broedproces kan volgen. Een ideale broedplaats voor het koppeltje zo tussen de weilanden en maislanden met voldoende open ruimte om achter de muizen aan te gaan.

Daar de nestkast op afstand van het erf lag, had de kasthouder al een ladder bij de circa 3 meter hoge kast neergezet om het de ringer makkelijk te maken. De zes valkjes in de leeftijd van om en nabij de drie weken hadden er niet veel zin in en lieten dan ook fanatiek en onder gekrijs hun vlijmscherpe nagels zien toen de ringer hen uit de nestkast haalde. Stuk voor stuk werden ze echter met enige behendigheid uit de nestkast gepikt en in een emmer gestopt en op de grond gezet. Nodig om ze daar stuk voor stuk te meten, te wegen en te ringen. Wel een klus om met grote voorzichtigheid aan te pakken gezien de vlijmscherpe nagels die de pullen gretig in aanslag hielden.

Aan de hand van de conditie en het gewicht van de valkjes bleek dat er dit jaar voldoende muizen zijn om voor een dergelijk uitgebreid en gezond broedsel te zorgen. Nadat de klus geklaard was moest de ringer thuis nog wel een tijdje met zijn handen in een sodabadje en kwamen er ook nog wat pleisters aan te pas, voordat hij met een toch wel voldaan gevoel kon terugkijken op deze ringklus. Wetende dat er binnenkort nog een paar soortgelijke broedsels op de agenda staan om geringd te worden.

Verschillende erfbewoners in de Hof van Twente hebben nestkasten voor de torenvalk op of in de nabijheid van hun erf geplaatst, die in onderhoud en controles worden meegenomen door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels. Gemiddeld kan de Stichting jaarlijks op een zestal geregistreerde broedsels van deze bijzonder mooie rover terugkijken, die soms de door de Stichting geplaatste kerkuilenkasten als broedplaats uitkiezen en de kerkuilen daar het nakijken geven.

De kasthouder filmde onlangs het zestal en de nestkast, zodat we allen kunnen meegenieten van de nieuwe lichting torenvalken, die hopelijk voor een eigen territorium in onze gemeente gaan.

Gerelateerde berichten