Scroll Top

Vogelwerkgroep NIVON-Goor ontvangt de Groene Pluim van B&B Landgoed Driebelterveld

Op 8 juli werden tijdens een vergadering van de Vogelwerkgroep NIVON Goor, Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp verrast door Marjan van Lambalgen van B&B Landgoed Driebeltervelden Ina van de Riet. Ze droegen de uit drie delen bestaande Groene Pluim binnen in Buurtgebouw `t Kaspel. De reden waarom Marjan van Lambalgen de Groene Pluim  aan Henri en zijn partner Hanneke doorgeeft is hun onvermoeibare betrokkenheid  en passie voor biodiversiteit en vooral voor vogels. Marjan vertelt:  “Henri en Hanneke hebben veel kennis en dat heeft mij veel geleerd. Vooral ook Hanneke, die met kinderen van onze gasten samen in de nestkastjes kijkt en hen van alles vertelt maakt mij blij en super trots” . Henri en Hanneke delen met hart en ziel hun kennis  op een overigens uiterst reële wijze. Dat verdient de pluim! Voor Marjan van Lambalgen is het als verbinder en samen-werker een extra om bedrijven en organisaties op deze manier te stimuleren om elkaar nog meer op te zoeken en waar mogelijk, samen te werken. Immers 1 plus 1 = 11.

henri en hanneke - hofvogels

De vogelwerkgroep NIVON Goor telt een groeiend aantal jonge leden. Tijdens de overhandiging van de Groene Pluim waren ruim 20 leden aanwezig in vergadering. De werkgroep houdt zich onder leiding van Henri Bouwmeester bezig met het timmeren en het plaatsen van nestkastjes en verzamelen van broedgegevens van diverse vogels. Daarnaast wordt in samenwerking met andere organisaties het komende jaar in alle kernen aandacht besteed aan gierzwaluwen. Dit zijn insecteneters. Zonder groen, bloemen, bomen geen insecten. Gierzwaluwen zijn een graadmeter voor de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

groene pluim - hofvogels

De vogelwerkgroep werkt ook nauw samen met stichting Hofvogels die op haar beurt is voortgekomen uit de uilenwerkgroep van het NIVON. We coördineren het vogelringonderzoek dat ook door vrijwilligers van Hofvogels wordt uitgevoerd. Er zijn plannen om de zeer succesvolle activiteiten van beide groepen op termijn verder te gaan bundelen om te komen tot een solide basis in onze gemeentelijke samenleving.

Wil je meer weten over het werk van de vogelwerkgroep NIVON Goor? Neem contact op met :henri.bouwmeester@caiway.nl

De Groene Pluim is een rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor duurzaamheid, en met name biodiversiteit. De Groene Pluim is een compliment wat navolging verdient. De Groene Pluim wisselt bij voorkeur eens in de 2 maanden van plek in de gemeente Hof van Twente. Wil je meer weten over de Groene Pluim en het werk van de Groene Loper Hof van Twente? Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl

Gerelateerde berichten