Scroll Top

Verbindend Groen Stokkum

STONE en Stokkum, een geweldig duo

In het kader van het 25 jarig bestaan van de landelijke steenuilenvereniging STONE, meldde ons redactieteam zich op 26 maart j.l bij Diederik Roeterdink op het Ulkeneind in Stokkum. Albert Jan Stevens vertegenwoordigde die dag STONE. Diederik en Albert Jan vertelden ons over de door STONE geschonken fruitgaard voor het gebiedsplan Stokkum. Door bemiddeling van Hofvogels werd er één locatie voor de aanplant van de hoogstam fruitbomen toegewezen aan Stokkum, waar op dat moment een groen gebiedsplan werd ontwikkeld.

hofvogels_stone_gaard_bordje_close

25 jaar STONE; Historie kort belicht

STONE is circa 50 jaar geleden ontstaan uit een vriendenclubje. In 2022 bestond STONE 25 jaar en dat werd onder andere gevierd met de schenking van een 2 tal hoogstam fruitgaarden in onze provincie.  Albert Jan, inmiddels 10 jaar actief als provinciaal coördinator steenuilen, was betrokken bij het plaatsen van de twee fruitgaarden en de keuze voor Stokkum.

 

 

Waarom hoogstambomen?

De steenuil is een holbewoner. Op basis van ervaringen weet STONE dat steenuilen vooral in holen van hoogstamboomgaarden broedden. Echter werden deze veelal gekapt en vervangen door laagstamsoorten. Hierdoor gingen veel potentiële broedplaatsen voor de steenuil verloren en werden deze vervangen door nestkasten. Door aanplant van hoogstamsoorten stimuleert STONE de terugkeer van deze natuurlijke broedplaatsen.

Locatie in Stokkum op basis van gemeenschapszin

Hier komt Diederik in beeld; als voorzitter van Maarkels Landschap was vooral hij één van de trekkers van het gebiedsplan Stokkum dat eind vorig jaar succesvol werd afgerond. Het gebiedsplan beoogde de gemeenschapszin in Stokkum te verhogen en te verbinden aan het project. Hiervoor werd door hem een totaal groenplan ontworpen om 15 erven middels de aanplant van heggen met elkaar te verbinden in een ecologische verbindingszones in belang van bijvoorbeeld soorten als huis- en ringmussen. Erven werden ingericht met de aanplant van fruit- en andere bomen in belang van soorten als de kerkuil en steenuil. Met de basisschool werden biodiversiteitsplannen opgemaakt en daarnaast werden er twee wandelroutes uitgezet. De noodzakelijke subsidies werden in samenwerking met de gemeente Hof van Twente en Stokkum Dynamiek aangevraagd. Uiteindelijk werd er 2.5 kilometer aan heggen van veldesdoorn en 70 fruitbomen en andere solitaire bomen geplant. Daarnaast werd er 4000 m2 akkerrand ingezaaid.

Realisering van het plan  ‘Verbindend Groen Stokkum’

De subsidie van de Provincie / gemeente Hof van Twente hiervoor bedroeg € 30.000,- en  STONE en Hessenheemfonds en Markelokaal  droegen ook financieel bij. Er werd overeengekomen dat betrokken bewoners zelf niets hoefden bij te dragen. Maar er werd wel grote inzet gevraagd en beloofd. En die werd geleverd en beloond.

De feestelijke ontmoetingen in 2023

Op 10 en 11 november was het zover. Er waren op de eerste dag ca. 40 mensen van de partij om te helpen met de aanplant van de veldesdoornheggen. Hieronder niet alleen buurtbewoners maar ook veel mensen uit diverse windstreken uit Nederland, waarvan er enkelen zelfs bleven overnachten. Deze hadden zich aangemeld via de Stichting Hoop Heggen. Deze stichting promoot het aanplanten van heggen, waarvoor men zich kan aanmelden. Als beloning werd er op de vrijdag, met behulp van Eetbare Erf, pannenkoeken gegeten. Op de zaterdag werd er door de buurt boerenkool met worst geserveerd. Dit was ook het geval tijdens het daarop volgend weekend van 17 en 18 november

hofvogels_stone_gaard_bordje

De rondleiding door de fruitboomgaard laat zien dat er een behoorlijke oppervlakte beschikbaar werd gesteld voor de aanplant van het Stone fruitgaard. Diederik is zichtbaar trots op hetgeen Stokkum hier bereikt heeft. De locatie, het enthousiasme en de gemeenschapszin in Stokkum bewijzen dat STONE de juiste keuze gemaakt heeft met het beschikbaar stellen van deze fruitboomgaard.

Het redactieteam Hofvogels

Gerelateerde berichten