Scroll Top

Nestkastjes gierzwaluw in de nieuwbouw

In de laatste weken van februari was het zover: de aanplanting van de eerste bermen en bomen in het Spoorpark! Het park is te vinden op de locatie waar vroeger de oude spoorlijn tussen Nijverdal en Neede lag die diende voor de levering van goederen aan de Twentse Stoomblekerij Goor. Naast de aanplanting van groen is op verschillende manieren gezorgd voor vergroening, zoals in de ontwerpen van de huizen.

Vijftien extra broedlocaties

Samen met Stichting Hofvogels wordt er een leefomgeving gecreëerd om vogelsoorten te verbinden aan het park. Eén van de manieren om zwaluwen, zoals de gierzwaluw, te verwelkomen is met behulp van nestkasten. Secretaris Han Roordink vertelt waarom dit nodig is: “In nieuwbouwwijken is soms nauwelijks plaats voor groen. Stichting Hofvogels heeft de gemeente daarom geadviseerd om nestkasten ín de woningen te maken. Zo heeft de gierzwaluw, wanneer hij vanaf half april in ons land komt, standaard een broedplaats. Doordat de nestkast in vijftien woningen is gemaakt, verandert zijn broedlokatie ook niet. Grote kans dat hij hierdoor volgend jaar weer terugkomt.”

Uitbreiding groene lint

Om de rijkdom aan dieren verder te vergroten, is het belangrijk om het Spoorpark te verbinden met andere groene stroken. Op deze manier ontstaat er een groen lint door Goor waarbinnen insecten, vogels, vlinders en andere dieren zich vrij kunnen bewegen. Naast de nestkasten in de woningen zijn er speciale meidoornhagen, esdoornhagen en struiken in de wijk aangelegd om de huismus voedsel, bescherming en een broedplaats te bieden; de huismus is een kolonievogel en broedt met tientallen tegelijk. “Hoe meer groene plekken wij creëren, hoe meer broed- en eetplekken vogels hebben,” aldus Han. Ook gaat de gemeente insectenhotels plaatsen. Met deze initiatieven zetten we stappen om de diversiteit aan dieren te vergroten en de natuur in onze gemeente te verrijken.

3 bomen, 30% boomtop én 300 meter wandelen

Projectleider Joost Nijhuis legt uit waarom vergroening bij een project als Spoorpark van belang is voor onze gemeente: “We vonden het belangrijk om in dit park naast het historische karakter en de waterberging ook het groene karakter te laten terugkomen. Dit is mede gelukt dankzij de inzet van natuurorganisaties zoals de Hofvogels en de bijdrage van Provincie Overijssel met Natuur voor Elkaar.” Een groene leefomgeving heeft een positief effect op hoe we ons voelen. Hoewel er voorheen weinig groen bij het Spoorpark aanwezig was, ziet deze omgeving er straks veel kleurrijker uit: “Deze groene vertaalslag past goed bij het idee dat we als gemeente nastreven: vanuit je woning minimaal 3 bomen zien, minimaal 30% van de boomtoppen zien én op 300 meter wandelafstand een groen park.”

Gerelateerde berichten